Volwassenen / Taal

Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken. Voor ieder mens is taal dus een cruciaal hulpmiddel. Wanneer iemand problemen heeft met taal, staat dit een goede communicatie in de weg. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals gedragsproblemen, isolement. Werken aan taal is dus werken aan een betere communicatie.

De logopedist begeleidt volwassenen bij het verbeteren / herstellen van hun taalvaardigheden, zodat ze uiteindelijk in staat zijn zich communicatief voldoende te kunnen redden.

Taalstoornissen die door de logopedist behandeld worden zijn o.a.:

afasie: het verlies van taalvermogen na een hersenbloeding of beroerte, of na een hersenbeschadiging als gevolg van een ongeval, operatie of ziekte (www.afasie.nl).

Behandeling vindt plaats op verwijzing van o.a. huisarts, Neuroloog, Revalidatie-arts

Back to Top