Algemeen

Aanmelden
Als er logopedische problemen zijn kunt u zichzelf of uw kind telefonisch bij mij aanmelden.
Het is mogelijk dat ik de telefoon niet kan aannemen, spreek dan een boodschap en uw telefoonnummer in. Ik zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Intake en Onderzoek:
Bij het intakegesprek worden de persoonsgegevens geregistreerd en de hulpvraag in kaart gebracht.

Bij de eerste afspraak dient u de volgende documenten mee te nemen:

  • Verwijsbrief van huisarts, specialist, tandarts, orthodontist, audiologisch centrum;
  • Verzekeringspas;
  • Geldig identiteitsbewijs.
Na het intakegesprek zal er een afspraak gemaakt worden voor vervolgonderzoek om een logopedische diagnose vast te stellen.

Verwijzing
De huisarts, diverse specialisten, zoals kno-arts, orthodontist, neuroloog, kinderarts, revalidatiearts, tandarts, orthodontist, Jeugdarts verwijzen voor onderzoek en/of behandeling door naar logopedie.

Vergoeding
Logopedie zit in het basisverzekeringspakket en wordt voor zowel volwassenen als kinderen volledig vergoed. Voor volwassenen geldt dat de vergoeding pas ingaat, als het eigen risico is overschreden.

De tarieven voor de logopedische behandeling worden door de ziektekostenverzekeraar bepaald.

Met alle ziektekostenverzekeraars is een contract afgesloten zodat de logopedische behandeling vanuit het basispakket vergoed wordt.

Betalingsvoorwaarden (download NVLF document Richtlijn betalingsvoorwaarden)

Afmelden van een afspraak
Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien een behandeling niet of niet tijdig afgezegd wordt zal 100% van het NZa-tarief in rekening gebracht worden.

Waarneming
Bij langdurige afwezigheid zal er waarneming plaatsvinden door een gediplomeerde logopediste.

Identificatieplicht
De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.
Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Klachten (download document Patientklachtrecht en beroepscode)
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Privacy (download document Privacyreglement logopediepraktijk)
Als logopedist neem ik kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen mijn logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Ik houd mij aan de Algemene Verordening voor de Gegevens Bescherming (AVG). In de privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens er verwerkt worden en waarvoor. Dit privacyregelement beschrijft hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Als er naar aanleiding van het privacyregelement nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact met mij opnemen.

Back to Top