Volwassenen / Stem

Bij heesheid is de stemkwaliteit verslechterd. Het wordt veroorzaakt door het niet goed sluiten van de stembanden, de stem klinkt niet meer helder en valt deels of geheel weg. De oorzaak kan liggen in het stemorgaan zelf, maar ook in een verkeerde toepassing van de ademhaling en de adem-stemkoppeling of verkeerd stemgebruik. Vaak is het een combinatie van factoren die tot stemklachten leidt.

Heesheid bij volwassenen ontstaat vaak door veelvuldig verkeerd stemgebruik maar kan ook veroorzaakt worden door een stembandverlamming of in combinatie met ademhalingsproblemen (astma / COPD) (www.kno.nl).

Behandeling vindt plaats op verwijzing van o.a. huisarts, KNO-arts, Neuroloog, longarts.

Back to Top