Verwijzing en vergoeding

Verwijzing
De huisarts, diverse specialisten, zoals kno-arts, orthodontist, neuroloog, kinderarts, revalidatiearts, tandarts, orthodontist, Jeugdarts verwijzen voor onderzoek en/of behandeling door naar logopedie.

Vergoeding
Logopedie zit in het basisverzekeringspakket en wordt voor zowel volwassenen als kinderen volledig vergoed. Voor volwassenen geldt dat de vergoeding pas ingaat, als het eigen risico is overschreden.

De tarieven voor de logopedische behandeling worden door de ziektekostenverzekeraar bepaald.

Met alle ziektekostenverzekeraars is een contract afgesloten zodat de logopedische behandeling vanuit het basispakket vergoed wordt.

Back to Top