Gehoor

Gehoorproblemen kunnen zowel bij kinderen als volwassen voorkomen.
Voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is.
Je moet kunnen horen wat een ander zegt en wat je zelf zegt moet gehoord worden om goed te kunnen spreken.
Op het gehoor herkennen van klanken is een voorwaarde om te leren lezen en schrijven. (auditieve voorwaarden).
Daarnaast moet je ook goed kunnen luisteren. Hiervoor zijn naast goed gehoor ook aandacht en concentratie belangrijk.

Behandeling vindt plaats op verwijzing van o.a. huisarts, KNO-arts, Audiologisch Centrum.

Back to Top