Adem

Problemen met adem kunnen zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen.
Adem is een voorwaarde voor goede stemgeving en spreken. Als er problemen zijn op het gebied van de adem kan dit van invloed zijn op de kwaliteit van de stem maar ook het spreken (buiten adem raken). Men ervaart het spreken dan als vermoeiend.
Ademproblemen die door een logopedist behandeld worden zijn o.a. hyperventilatie en COPD.

Behandeling vindt plaats op verwijzing van o.a. huisarts, KNO-arts, Longarts.

Back to Top